התיקון לתמ"א 38 הריסה ובנייה פורסם להערות והשגות

גלובס- 12/11/2015 – אורי חודי |

כעת נפתח שלב ההתנגדויות לנוסח המוצע של התיקון, וכבר כעת ידוע כי גורמים שונים עתידים להגיש לא מעט הסתייגויות והתנגדויות

נזכיר שמטרתו המוצהרת של התיקון היא להבהיר את אופן חישוב זכויות הבנייה במימוש מסלול הריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א 38. כעת נפתח שלב ההתנגדויות לנוסח המוצע של התיקון, וכבר כעת ידוע כי גורמים שונים עתידים להגיש לא מעט הסתייגויות והתנגדויות. את כל ההתנגדויות וההשגות אפשר יהיה להגיש למינהל התכנון עד ה-13 בינואר 2016.

נזכיר שנוסח התיקון לתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה (3א') אימץ מחד את הפרשנות המרחיבה יותר (שיטת גדרון) המבססת את החישוב על סמך התוכנית התקפה והבניין שהיה יכול להיבנות על המגרש (הבניין הרעיוני) וזאת לעומת עמדת היועץ המשפטי לממשלה שביקש לקבוע שיטת חישוב מצמצמת יותר שמבקשת לערוך את החישוב על בסיס הבניין הקיים.

עם זאת, למרות אימוץ הפרשנות המרחיבה יותר, קובע התיקון גם מספר סעיפים שעשויים דווקא לצמצם את הזכויות במקרים מסויימים. גם היום, שבוע וחצי לאחר פרסום החלטת המועצה הארצית, יש מי שסבור שמדובר בהחלטה טובה שמפשטת את חישוב הזכויות לעומת המצב הקודם, ויש מי שסבור שההחלטה שגויה וכי יש לשנות בה מספר סעיפים.

במקביל, למרות שגורמים רבים בענף חשבו שיהיה זה נכון לקבוע הוראות מעבר מחייבות בכל הקשור לדרך חישוב הזכויות והפרשנות עד שהתיקון יאושר סופית, הוחלט בסופו של דבר כי לא יותקנו הוראות מעבר שכאלה. נציין כי האישור הסופי של התיקון יארך מספר חודשים ובנתיים לא ברור כיצד ינהגו הועדות המקומיות בבואן לדון או לאשר בקשות להיתר במסגרת פרויקטים של הריסה ובנייה מחדש מכח תמ"א 38.

דילוג לתוכן