העליון פסק: למי הסמכות לדון בכל סכסוך הנוגע לתמ"א 38

TheMarker | שי אליאב |  

תכלית חוק החיזוק כשלעצמה ולצד דברי ההסבר לחוק מלמדים אף הם על כך שלמפקח על רישום המקרקעין סמכויות נרחבות לדון בשאלות קנייניות העולות אגב דיון בנושא תמ"א 38

 חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), המוכר בשם "חוק החיזוק" — עיקרו הקניית סמכויות לדון בנושאים קנייניים בין בעלי דירות, במסגרת ביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38. על פי חוק זה, רוב בעלי הדירות המבקשים לקדם ולבצע פרויקט מכוח התמ"א, רשאים להגיש תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין במטרה לכפות את דעת המיעוט המתנגד לפרויקט.
דילוג לתוכן