הלוואות חוץ בנקאיות לקניית דירה חדשה


הלוואות חוץ בנקאיות לקניית דירה חדשה

המצב בשוק הנדל"ן בישראל ידוע כבעייתי עבור זוגות רבים המעוניינים לרכוש דירה. מחירי הנדל"ן בשמיים ונוספו הגבלות על קבלת משכנתאות. אם אתם מתקשים לעמוד במיגבלות הללו או אם אתם זקוקים לסכום משכנתא גבוה מזה שמציע הבנק, ניתן לקבל כיום הלוואות חוץ בנקאיות לקניית דירה חדשה.

כווווולם מדברים על שוק הנדל"ן הגועש של ישראל בעשור האחרון ועל כך שמחירי הדיור נימצאים כעת בשיאים שטרם ידענו בעבר. הדבר נפלא לכל מי שרכשו דירה לפני מספר שנים אך מי שמעוניינים לצאת לדרך חדשה בדירה משלהם בעת הנוכחית יודעים כי הדבר קשה ביותר. הבנקים הקשיחו את הדרישות שלהם למתן משכנתאות וכאשר מחיר הדירה גבוה כל כך, לרבים אין את האפשרות למיקדמה הנידרשת או להחזרים החודשיים שיידרשו אליהם.

לא רק אלו שרוצים, עובדים ובעלי סכום ראשוני סביר מתקשים לקבל משכנתא אלא גם כל מי שמוגדרים בבנקים כבעייתיים או מוגבלים: מי שחזרו להם צ'קים מרובים בשנה האחרונה, מי שיש נגדם תיק הוצאה לפועל מכל סיבה שהיא ורבים אחרים.

מה הפתרון מלבד בנקים המוסדיים לקבלת משכנתא?

הפתרון מצוי במיקרים רבים בפניה לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות לקניית דירה חדשה. שיטה זו של קבלת הלוואה חיצונית מהבנקים אין פירושה פניה לגורמים עלומים או לשוק אפור אלא אל מוסדות ואירגונים שקיבלו היתר של משרד האוצר למתן הלוואות חוץ בנקאית שכאלו.
ההבדל העיקרי בין גופים אלו והבנקים המוסדיים הוא שבמרבית המיקרים מי שמסורבים בבנק מוסדי רגיל כן יאושרו לקבלת המשכנתא במוסד חוץ בנקאי.

מדוע הם כן והבנקים לא?

מדובר על גופים פיננסיים שרואים לנגד עיניהם את ההחזר החודשי לאורך השנים, בתמורה לריבית כמובן (כמו כל בנק רגיל) כאשר הנכס עצמו משמש כערובה להחזר ההלוואה. במיקרה ואין הלווים מחזירים את ההלוואה יפתח תהליך של מימוש הנכס ששועבד ובכך מבטיחים המלווים את כספם חזרה.
גופים אלו גמישים יותר ברמת הסיכון שהם מוכנים להיחשף אליה אל מול רוכשים עתידיים שאינם עומדים בקריטריונים של בנק רגיל. תמורת תוספת סיכון שכזאת הגוף החוץ בנקאי כאמור גובה ריבית ובכך מחזק את הרווחיות שלו מן העיסקה.

למי זה טוב?

השירות של הלוואה חוץ בנקאית לרכישת דירה חדשה טוב למעשה לכולם, אך בעוד מרבית האזרחים יעדיפו לקבל משכנתא במסגרת בנק מוסדי שהם מכירים ו\או מחזיקים בו את חשבונם, הרי שרבים אחרים כאמור אינם יכולים לקבל היתר למשכנתא שכזאת מסיבות שציינו בתחילת המאמר.
עבור כל אלו השירות של הלוואה חוץ בנקאית הינו הפתרון היחיד למעשה העומד לרשותם ועל כן רבים פונים לכיוון זה על מנת לממש את החלום של בעלות על דירה משל עצמם עבור משפחתם.

חשוב לוודא אודות תנאי ההלוואה, הליך ההחזר, שיעורי הריבית ובעיקר נקודות יציאה אפשריות לאורך התקופה, בדיוק כמו בכל בנק רגיל.